Portal del Pacient

Autoritzo i consenteixo  
Que Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental contacti amb mi a través de:

Correu-e a l'adreça indicada anteriorment per recordar-me la propera visita que tinc concertada i altres gestions de caràcter administratiu.
SMS al número de telèfon indicat anteriorment per recordar-me la propera visita que tinc concertada i altres gestions de caràcter administratiu.
WhatsApp al número de telèfon indicat amb la finalitat de gestionar les activitats programades, però mai amb finalitat d'atenció assistencial.
Informació sobre protecció de dades
Benito Menni Complex Assistencial en Salud Mental- Germanes Hospitalaries
R0801946E
c/ Dr. Pujadas, 38 08830 St. Boi de Llobregat
Telèfon: 93 652 99 99; Correu electrònic: hospital.hbmenni@hospitalarias.es
dpd.hbmenni@hospitalarias.es
Les dades seran conservats mentre es trobi vigent el seu consentiment.
Les dades son tractades en base al consentiment exprés del interessat.
En el caso d'autoritzar les comunicacions per WhatsApp, li informem que les seves dades seran transferides a la empresa titular de WhatsApp que és Facebook Inc, ubicada a Estats Units. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l'adopció per part de WhatsApp de les clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea.
Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació del tractament, oposició o supressió, dirigint-se a dpd.hbmenni@hospitalarias.es.
Caldrà acompanyar la petició de la fotocopia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas de que actuï com a  representant, legal o voluntari, caldrà aportar també un document que acrediti la representació. 
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de Dades.
En qualsevol moment i sense necessitat de donar cap explicació, puc revocar el consentiment ara firmat
FORMEM PART DE

codi tipus

hospitals sense fum

cluster salut mental

 

CONTACTEU-NOS

Benito Menni CASM
C/ Dr Pujadas, 38 - 08830 St Boi de Llobregat
Telèfon: 93 652 99 99 / Fax 93 640 02 68 /
hospital.hbmenni@hospitalarias.es

 

Centres
Reconeixements a la qualitat i excel·lència
Darrera modificació: 30/11/2023
EFQM500
Iso
UNE
donabedian
Gold forum member