Protecció de dades

Nou marc de protecció de dades

 

El 25 de maig 2018 entra en vigor el nou reglament europeu que regula en nou marc de protecció de dades, Benito Menni CASM us informa:

 

Responsable del tractament de dades:

Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental- Germanes Hospitalàries

C/Dr Pujadas 38. 0830 St Boi de Llobregat. Telèfon. 93 652 99 99

www.hospitalbenitomenni.org

Delegat Protecció de Dades: dpd.hbmenni@hospitalarias.es

 

Vostè té dret a que se li informi sobre: Responsable del tractament de dades, la finalitat del tractament de les mateixes, base jurídica del tractament, la procedència, la legitimació, terminis de custodia i cessions previstes a tercers.

 

Garantim que es puguin excercir els seus drets ARCOPL:

 

Dret accés a les seves dades personals, rectificació, supressió, limitació i oposició, així com el dret a la portabilitat, tot sol·licitant-ho per escrit amb l'annex corresponent, amb copia DNI al Delegat Protecció de Dades: dpd.hbmenni@hospitalarias.es

Així mateix, Benito Menni CASM informa que en el marc del nou reglament s'han revisat els tractaments de dades que gestionem i les mesures preventives, organitzatives i de sistemes necessàries per a garantir la gestió i la confidencialitat de les mateixes.

Que garantim la informació activa sobre el nou reglament i el que comporta.

Que en cas de dubte o incompliment pot dirigir-se al Delegat de Protecció de dades (DPD) de Benito Menni CASM tot contactant-lo per escrit a dpd.hbmenni@hospitalarias.es

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret de protecció de dades personals, por dirigir reclamació a l'Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

 

La Direcció-Benito Menni CASM

 

FORMEM PART DE

codi tipus

hospitals sense fum

cluster salut mental

 

CONTACTEU-NOS

Benito Menni CASM
C/ Dr Pujadas, 38 - 08830 St Boi de Llobregat
Telèfon: 93 652 99 99 / Fax 93 640 02 68 /
hospital.hbmenni@hospitalarias.es

 

Centres
Reconeixements a la qualitat i excel·lència
Darrera modificació: 30/11/2023
EFQM500
Iso
UNE
donabedian
Gold forum member