Protecció de dades

Benito Menni CASM

Nou marc de protecció de dades_Informació bàsica

 

El 25 de maig 2018 entra en vigor el nou reglament europeu que regula en nou marc de protecció de dades, Benito Menni CASM us informa:

 

Responsable del tractament de dades:

Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental- Germanes Hospitalàries

C/Dr Pujadas 38. 0830 St Boi de Llobregat. Telèfon. 93 652 99 99

www.hospitalbenitomenni.org

Delegat Protecció de Dades: dpd.hbmenni@hospitalarias.es

 

Vostè té dret a que se li informi sobre: Responsable del tractament de dades, la finalitat del tractament de les mateixes, base jurídica del tractament, la procedència, la legitimació, terminis de custodia i cessions previstes a tercers.

 

Garantim que es puguin excercir els seus drets ARCOPL:

 

Dret accés a les seves dades personals, rectificació, supressió, limitació i oposició, així com el dret a la portabilitat, tot sol·licitant-ho per escrit amb l'annex corresponent, amb copia DNI al Delegat Protecció de Dades: dpd.hbmenni@hospitalarias.es

Així mateix, Benito Menni CASM informa que en el marc del nou reglament s'han revisat els tractaments de dades que gestionem i les mesures preventives, organitzatives i de sistemes necessàries per a garantir la gestió i la confidencialitat de les mateixes.

Que garantim la informació activa sobre el nou reglament i el que comporta.

Que en cas de dubte o incompliment pot dirigir-se al Delegat de Protecció de dades (DPD) de Benito Menni CASM tot contactant-lo per escrit a dpd.hbmenni@hospitalarias.es

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret de protecció de dades personals, por dirigir reclamació a l'Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

 

La Direcció-Benito Menni CASM

 

FORMEM PART DE

codi tipus

hospitals sense fum

cluster salut mental

 

CONTACTEU-NOS

Benito Menni CASM
C/ Dr Pujadas, 38 - 08830 St Boi de Llobregat
Telèfon: 93 652 99 99 / Fax 93 640 02 68 /
hospital.hbmenni@hospitalarias.es

 

Centres
Reconeixements a la qualitat i excel·lència
Darrera modificació: 27/03/2023
EFQM500
Iso
UNE
donabedian
Gold forum member