Serveis i centres

Benito Menni CASM ofereis serveis assistencials en tres grans àmbits: salut mental, sociosanitari i discapacitat intel·lectual.

 

SERVEIS D'ATENCIÓ EN SALUT MENTAL

Atenció hospitalàriat, ambulatòria i/o residencial a les persones amb problemes de salut mental, per afavorir la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la seva rehabilitació.

SERVEIS D'ATENCIÓ SOCIOSANITARIS

Atenció a persones grans, en règim d'ingrés o ambulatori, amb patologia psiquiàtrica crònica, deteriorament cognitiu i/o trastorn cognitiu i/o de conducta. 

 

ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

Suport a les persones amb discapacitat intel·lectual per garantir la seva assistència i la rehabilitació fomentant el desenvolupament de nous aprenentatges.

ATENCIÓ A LA PATOLOGIA ORGÀNICA

Professionals de diferents especialitats dedicats a la prevenció i tractament de patologia aguda o crònica, a pacients ingressats durant llargues estades al centre.

 

SERVEI ESPECIALITZAT EN SALUT MENTAL I DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

Servei públic i gratuït que ofereix atenció especialitzada a les persones amb discapacitat intel·lectual i patologia psiquiàtrica i/o trastorns de la conducta, des d'una perspectiva multidisciplinària i comunitària.

 

 

 

A nivell territorial, Benito Menni CASM, ofereix serveis a St Boi, l'Hospitalet i Granollers.

Complementàriament es disposa d'un servei d'atenció a la patologia orgànica que garanteix l'atenció integral dels usuaris ingressats llargues estades al centre.

Per altra banda, també es disposa de diversos serveis que presten suport a les unitats d'atenció directa a l'usuari, d'una unitat de recerca i de docència i de diverses comissions i comités que vetllen per garantir la qualitat de l'atenció.

FORMEM PART DE

codi tipus

hospitals sense fum

cluster salut mental

 

CONTACTEU-NOS

Benito Menni CASM
C/ Dr Pujadas, 38 - 08830 St Boi de Llobregat
Telèfon: 93 652 99 99 / Fax 93 640 02 68 /
hospital.hbmenni@hospitalarias.es

 

Centres
Reconeixements a la qualitat i excel·lència
Darrera modificació: 20/09/2023
EFQM500
Iso
UNE
donabedian
Gold forum member