Suggeriments

Tot l'equip de professionals de Benito Menni CASM treballem per oferir-li el millor servei possible. Si ens vol fer arribar algun suggeriment, agraïment o reclamació, por omplir el següent formulari, o be dirigir-se al Servei d'Atenció a l'Usuari:

Servei d'Atenció a l'Usuari
Benito Menni CASM
C/ Dr. Pujadas, 38 
08830 St Boi de Llobregat

atenciousuari.hbmenni@hospitalarias.es


Ompliu el formulari tenint en compte que els camps amb asteriscs són obligatoris.

Pas 1/3  
Condicions de privacitat: Les seves dades seran tractades per CASM BENITO MENNI, per tal de gestionar el seu CV, dubte o qüestió. Les seves dades són tractades sobre la base del consentiment dut a terme mitjançant l'enviament d'aquest formulari. Les seves dades personals no seran cedides a tercers, llevat dels supòsits que preveu la legislació vigent. Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d'accés i informació, rectificació, cancel·lació, portabilitat, supressió o, si s'escau, oposició de les seves dades, en els termes especificats en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercits dirigint comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, a CASM BENITO MENNI Carrer del Dr. Antoni Pujadas, 38, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona o mitjançant l'adreça de correu electrònic dpd.hbmenni@hospitalarias.es. Les dades dels usuaris dels quals les seves dades són tractades, seran conservades mentre que aquests no exerceixin els drets de cancel·lació o oposició. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
FORMEM PART DE

codi tipus

hospitals sense fum

cluster salut mental

 

CONTACTEU-NOS

Benito Menni CASM
C/ Dr Pujadas, 38 - 08830 St Boi de Llobregat
Telèfon: 93 652 99 99 / Fax 93 640 02 68 /
hospital.hbmenni@hospitalarias.es

 

Centres
Reconeixements a la qualitat i excel·lència
Darrera modificació: 20/09/2023
EFQM500
Iso
UNE
donabedian
Gold forum member