Carta de Serveis de Benito Menni CASM

La Carta de Serveis, l'entitat compromesa amb la qualitat i el diàleg amb els usuaris i els seus familiars

En el nostre compromís actiu d'oferir una atenció de qualitat tant assistencial com humana, amb el pacient com a eix central i la seva atenció integral, Benito Menni CASM presenta la Carta de serveis on trobareu els serveis que oferim i els nostres compromisos amb vostè.

Aquest document junt amb els compromisos que contempla, está acreditat per la certificació UNE 93200:2013.

Cartes Serveis Benito Menni CASM

Hi trobaràs:

  • Presentació
  • Relació dels Serveis
  • Compromisos
  • Servei d'Atenció a l'Usuari
  • Formes de participació dels usuaris i famílies per a la millora dels serveis
  • Drets i deures dels usuaris
  • Legislació aplicable
  • Avaluació del compliment dels compromisos i publicació de resultats
  • Com accedir als nostres centres
FORMEM PART DE

codi tipus

hospitals sense fum

cluster salut mental

 

CONTACTEU-NOS

Benito Menni CASM
C/ Dr Pujadas, 38 - 08830 St Boi de Llobregat
Telèfon: 93 652 99 99 / Fax 93 640 02 68 /
hospital.hbmenni@hospitalarias.es

 

Centres
Reconeixements a la qualitat i excel·lència
Darrera modificació: 17/01/2022
EFQM500
Iso
UNE
donabedian
Gold forum member