Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental

Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental és un grup de centres assistencials, concertats amb la Generalitat de Catalunya, que pertany a les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús.

El seu objectiu és oferir una atenció sanitària i social integral i de qualitat a totes aquelles persones que pateixen malalties mentals o necessiten assistència en àmbits sociosanitaris i socials.

Aquesta atenció fa èmfasi tant en la vessant mèdico-assistencial com en la comunitària, vetllant pels usuaris i el seu entorn social més immediat.

Precursors en la implantació de les noves tècniques i dispositius assistencials, en la docència, la recerca i la innovació, el compromís institucional és amb les persones, la societat i el medi ambient.

Benito Menni CASM té certificat el seu sistema de gestió de qualitat segons la Norma ISO 9001:2008, el sistema de gestió de riscos per a garantir la seguretat dels pacients segons la Norma UNE 179003:2013 i disposa del segell d'excel·lència europea EFQM + 500.

Així mateix, disposa d'una Carta de Serveis que ha estat reconeguda amb la certificació UNE 93200:2008 per l'Activitat assistencial de Benito Menni CASM i els compromisos que contempla.

Tots els professionals i col·laboradors estan compromesos en prestar una atenció basada en l'Hospitalitat com a valor central, la qualitat com a compromís de tots en la millora continua i en el camí envers l'excel·lència.ertats amb

la Generalitat de Catalunya i pertanyents a les en el camí envers l'excel·lènci

FORMEM PART DE

codi tipus

hospitals sense fum

cluster salut mental

 

CONTACTEU-NOS

Benito Menni CASM
C/ Dr Pujadas, 38 - 08830 St Boi de Llobregat
Telèfon: 93 652 99 99 / Fax 93 640 02 68 /
hospital.hbmenni@hospitalarias.es

 

Centres
Reconeixements a la qualitat i excel·lència
Darrera modificació: 20/09/2023
EFQM500
Iso
UNE
donabedian
Gold forum member