Innovació

Benito Menni CASM- La innovació al servei de les persones

 

 

La Innovació és un element clau per a l'èxit en les organitzacions, sent un factor dinamitzador en productes, serveis, processos, dissenys organitzatius o models de negoci, contribuint a la millora en els resultats i a la creació de valor per a les persones.

Marca Innovació DEFINITIU

 

Benito Menni CASM, desenvolupa una política d'innovació basada en:

Donar resposta a les necessitats presents i futures de les persones afectades per una malaltia mental o una discapacitat.

Detectar noves oportunitats tècniques o organitzatives de millorar els serveis que oferim.

Contribuir al desenvolupament de la societat amb serveis, productes, programes o solucions que aportin valor a la cura de les persones.

Contacte. innovacio.hbmenni@hospitalarias.es

La innovació es gestiona a través de:

  • El Comitè d'innovació
  • Canals de participació activa i incentivació d'idees entre els professionals de l'entitat

 

Col·laboracions amb:

Administracions locals, universitats, empreses privades i altres entitats (investigació, educació, socials, etc.).

 

Alguns Projectes realitzats:

Innovació en serveis:

Projecte Repara't, Renova't: projecte per a la integració social i l'educació en sostenibilitat. Tallers oberts a la comunitat que ofereixen reparació i reutilització d'estris, petits electrodomèstics i dispositius electrònics, amb la participació de pacients prèviament formats. Fomenta la cultura de la reutilització, i promou la integració laboral i social de persones amb trastorn mental.

Millora en processos

Programa de control de la infecció nosocomial: Programa informàtic que permet obtenir dades de la incidència d'infeccions habituals en algunes àrees d'hospitalització de centre amb perfils més fràgils (especialment psicogeriàtric), i que permet així valorar aspectes com el tipus d'infecció més freqüent en cada àrea, els gèrmens i la seva sensibilitat o resistència als antibiòtics, així com l'hàbit de prescripció d'antibiòtics dels professionals.

Protocol de control analític del tractament amb clozapina mitjançant tires reactives: L'objectiu és incrementar el nivell de seguretat en el control de la sèrie blanca mitjançant l'ús de tires reactives en el tractament amb clozapina.

Sensors que recullen paràmetres clínics: Sensors que recullen paràmetres de pacients com temperatura, FC, FR, caigudes, etc., i que s'integren amb el HIS, de manera que puguin generar alertes.

Patents

Prototip de subjecció de seguretat

Prototip d'armilla de seguretat que aporta major confortabilitat, incrementant el grau de seguretat i de mobilitat del pacient.

1 patent nacional

1 patent internacional

FORMEM PART DE

codi tipus

hospitals sense fum

cluster salut mental

 

CONTACTEU-NOS

Benito Menni CASM
C/ Dr Pujadas, 38 - 08830 St Boi de Llobregat
Telèfon: 93 652 99 99 / Fax 93 640 02 68 /
hospital.hbmenni@hospitalarias.es

 

Centres
Reconeixements a la qualitat i excel·lència
Darrera modificació: 20/09/2023
EFQM500
Iso
UNE
donabedian
Gold forum member