Serveis de suport

SERVEIS DE SUPORT ASSISTENCIALS

Metge de guardia: garantitza la presència de metge 24h per atendre qualsevol problema urgent que puguin presentar els pacients ingresats.

Farmàcia: vetlla per garantir la qualitat i la disponibilitat de la medicació a tots els pacients hospitalitzats en el complex assistencial de Sant Boi

Pastorat-Atenció Espiritual i Religiosa: ofereix atenció espiritual a tots aquells usuaris que ho desitgin, respectant totes les orientacions religioses. 

Fisioteràpia: proporciona atenció especialitzada en fisioteràpia a aquells pacients ingressats al complex assistencial de Sant Boi per a la millora de les seves capacitats físiques, en coordinació amb les diferents unitats

 SERVEIS DE SUPORT NO ASSISTENCIALS

Atenció a l'Usuari: canalitza la relació amb els usuaris atenent les demandes d'informació, les queixes, reclamacions i suggeriments, informa als usuaris dels seus drets i deures i recull i analitza la satisfacció dels
usuaris i les seves famílies.

Informació - Recepció: orienta i informa a les persones usuàries i a les seves famílies tant telefònicament com presencialment al complex assistencial de Sant Boi.

Manteniment: vetlla pel manteniment de les instal·lacions en bones condicions.

Cuina: ofereix servei de restauració pels pacients hospitalitzats, segons les necessitats dietètiques dels mateixos.

Seguretat: vetlla per la seguretat del complex assistencial de Sant Boi. 

Bugaderia: s'ocupa de mantenir la roba dels usuaris i de les unitats netes i en bones condicions.

Neteja: vetlla per mantenir les instal·lacions en unes bones condicions d'higiene.

Perruqueria: ofereix servei de perruqueria a aquells usuaris ingressats al complex assistencial de Sant Boi.

Cafeteria: ofereix servei de cafeteria a aquells usuaris ingressats al complex assistencial de Sant Boi. El servei ofereix productes adequats a la patologia dels usuaris.

 

FORMEM PART DE

codi tipus

hospitals sense fum

cluster salut mental

 

CONTACTEU-NOS

Benito Menni CASM
C/ Dr Pujadas, 38 - 08830 St Boi de Llobregat
Telèfon: 93 652 99 99 / Fax 93 640 02 68 /
hospital.hbmenni@hospitalarias.es

 

Centres
Reconeixements a la qualitat i excel·lència
Darrera modificació: 05/12/2023
EFQM500
Iso
UNE
donabedian
Gold forum member