Usuaris i visitants

Informació per a familiars i visitants - Covid19

Divendres 17/09/2021

Normativa per a visites de familiars

a pacients ingressats a Benito Menni CASM

En tots els casos prevaldrà la prevenció i la protecció de les persones, amb el que no complir la normativa comportarà que no s'autoritzi l'entrada al centre i/o la finalització de la vista en curs.

Previ a la visita amb el seu familiar:

  • Les visites seran programades, nominals i d'un sol visitant per pacient i un cop a la setmana. Cal que el familiar truqui amb antelació per demanar cita i se li donarà data i hora concretes segons horaris disponibles en les unitats.
  • Si ha estat COVID19 positiu o tingut simptomatologia en els darrers 15 dies cal manifestar-ho. En aquest cas s'haurà de posposar la visita per a un altre dia.

A l'entrada al recinte

  • Arribar puntual i fer identificació en punt d'entrada.
  • Caldrà seguir la normativa COVID19 del centre en tot moment de la visita.
  • És obligatori l'ús de mascareta quirúrgica en tot moment en el recinte i mantenir la distància de seguretat

Durant la visita

  • La durada de la visita serà de 30 minuts.
  • Rentat de mans a l'entrada a la unitat.
  • És obligatori l'ús de mascareta en tot moment de la visita, tant pacients (FPP2) com familiars (quirúrgica).
  • Mantenir distància de seguretat amb el familiar en tot moment de la visita.
  • Seguir les indicacions del personal.

Al finalitzar la visita, dirigir-se a la sortida del recinte per permetre la rotació àgil de les visites programades en el dia.

GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ

FORMEM PART DE

codi tipus

hospitals sense fum

cluster salut mental

 

CONTACTEU-NOS

Benito Menni CASM
C/ Dr Pujadas, 38 - 08830 St Boi de Llobregat
Telèfon: 93 652 99 99 / Fax 93 640 02 68 /
hospital.hbmenni@hospitalarias.es

 

Centres
Reconeixements a la qualitat i excel·lència
Darrera modificació: 26/11/2021
EFQM500
Iso
UNE
donabedian
Gold forum member