Transparència

Segons la instrucció 02/2016 d'actuacions en relació amb les obligacions establertes a la llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència , accés a la informació pública i bon govern, per part de les entitats prestadores de Serveis sanitaris públics que no tenen naturalesa pública, d'aplicació pública de Catalunya (SISCAT).

En aquesta secció del portal de transparència, informació institucional, com l'organigrama, així com la informació inclosa en les memòries anuals:

 

  • Principis i missió
  • Innovació i qualitat
  • Responsabilitat social
  • Recursos Humans
  • Activitat Assistencial i econòmica
  • Adreces i Serveis

 

S'inclou resultats dels indicadors de seguiment de la Carta de Serveis, un informe d'activitat del Servei d'atenció espiritual i religiosa, informe d'activitats realitzades en la lluita contra l'estigma de Salut Mental i els resultats de la darrera enquesta de satisfacció del usuaris.


En aquesta secció del Protal de Transparència es publicaran també aquelles informacions que puguin tenir interès general, i/o siguin demanades amb més freqüència per via de l'exercici d'aquets dret d'accés a la informació pública, quedant així disponibles per al conjunt de la ciutadania.

FORMEM PART DE

codi tipus

hospitals sense fum

cluster salut mental

 

CONTACTEU-NOS

Benito Menni CASM
C/ Dr Pujadas, 38 - 08830 St Boi de Llobregat
Telèfon: 93 652 99 99 / Fax 93 640 02 68 /
hospital.hbmenni@hospitalarias.es

 

Reconeixements a la qualitat i excel·lència
Darrera modificació: 21/06/2018
Excel·lència Europea 500+
efmq
dnv2
dnv1
wma
donabedian
Gold forum member