Missió, visió i valors

Missió

La nostra missió es dirigeix a la prevenció, cura i rehabilitació dels malalts mentals, discapacitats físics i psíquics, psicogeriàtrics i altres malalts segons necessitats. La persona que pateix, dins la seva unitat i dignitat inviolable, és el centre de la nostra missió, i a ella s'han de subordinar tots els recursos de la Institució. Tots els professionals que hi treballen estan compromesos amb l'assoliment del més alt nivell de qualitat possible en cada moment, vetllant per l'atenció integral de l'ésser humà.

En la vessant docent, la nostra missió és la de capacitar a persones per oferir serveis sanitaris propis del seu àmbit professional, amb qualitat tècnica i conformitat amb els valors de la Institució.

Visió

Benito Menni CASM vol ser un centre de referència en l'àmbit de Catalunya i de tot l'Estat en l'atenció a les persones que pateixen malaltia mental i altres formes de discapacitat que se'n deriven, pel fet d'oferir una atenció eficient i de qualitat, en la qual es consideren totes les dimensions de la persona humana conforme als valors de l'ètica, l'hospitalitat, la dignitat i la priorització i sensibilitat envers les necessitats de les persones més desafavorides, integrant assistència, investigació i docència.

Valors

La Hospitalitat com a pilar central de la nostra tasca, tant des de la inspiració cristiana que les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús i el seu fundador Benito Menni aporten amb la seva raó de ser, com també, la Hospitalitat entesa com un servei als altres, tenir cura, acompanyar i oferir consol.

La Qualitat com a valor indestriable de l'atenció sanitària i social que oferim a les persones, basada en el treball i compromís de tots en la millora continua i en el camí envers l'excel·lència. La qualitat humana i tècnica del servei, la qualitat de tracte i de dispositius assistencials.

L'Ètica com a manera de sentir, pensar i actuar. Les actuacions dels professionals tenen sempre en compte la persona de manera integral i els seus drets com a tal.

FORMEM PART DE

codi tipus

hospitals sense fum

cluster salut mental

 

CONTACTEU-NOS

Benito Menni CASM
C/ Dr Pujadas, 38 - 08830 St Boi de Llobregat
Telèfon: 93 652 99 99 / Fax 93 640 02 68 /
hospital.hbmenni@hospitalarias.es

 

Reconeixements a la qualitat i excel·lència
Darrera modificació: 27/11/2018
EFQM500
Iso
UNE
donabedian
Gold forum member