Relación de grupos de trabajo y comisionrs

Relació de grups de treball i comissions Benito Menni CASM

 

 • Consell de de Direcció
 • Consell Assessor de pacients i familiars (en creació)
 • Comitè Excel·lència
 • Comitè d'Innovació
 • Comitè de Comunicació
 • Comitè de Seguretat i salut laboral
 • Comitè d'empresa
 • Comissió d'Igualtat
 • Comissió de Solidaritat
 • Comitè Ètica Assistencial (CEA)
 • Comitè de Recerca de Investigacions Clíniques (CEIC- GHSCJ)
 • Comitè de Seguretat del pacient
  • Comissió Risc d'Infeccions
  • Comissió d'emergències
  • Comissió d'errors de medicació -grup gestor
  • Comissió risc de violència
  • Comissió risc de caigudes i altres riscos associats a infraestructures
  • Comissió risc de nafres
  • Comissió risc nutricional
  • Comissió risc proves complementàries
 • Comissió de Documentació Clínica i Protocols
 • Comissió de formació i docència
 • Comissió de farmàcia i terapèutica
 • Fundació per a la recerca FIDMAG
 • Grup de treball empresa sostenible
 • Grup de treball Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum
FORMAMOS PARTE DE

codi tipus

hospitals sense fum

cluster salut mental

 

CONTACTE CON NOSOTROS
Benito Menni CASM
C/ Dr Pujadas, 38 - 08830 St Boi de Llobregat
Teléfono: 93 652 99 99 / Fax 93 640 02 68 /
hospital.hbmenni@hospitalarias.es
Centres
Reconeciminetos a la calidad y excelencia
Última modificación: 19/05/2022
EFQM500
Iso
UNE
donabedian
Gold forum member