Responsabilidad Social Corporativa RSC

IMGP4904 2

 

 

Benito Menni CASM és des de fa més de 125 anys un centre amb un clar compromís social. El nostre compromís social es sustenta en els nostres valors com a entitat i la Hospitalitat com a valor central. Aquests valors impulsen la nostra activitat i la relació amb els nostres usuaris i el nostre entorn.

L'objectiu de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental es cristal·litza en una política de Responsabilitat Social Corporativa en la que Benito Menni CASM treballa de fa temps i que enguany estem fent la tasca de visualitzar, posar en valor, i endreçar per a donar un nou impuls, més ferm, al nostre compromís social.

Benito Menni CASM disposa d'una Comissió de RSC  on s'estableixen les línies estratègiques i línies d'actuació en el centre i es treballa a diversos nivells per anar impulsant iniciatives socials, mediambientals i de bon govern, a la llum dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que més ens interpel·len i els compromisos del Global Compact de les Nacions Unides amb el que hem iniciat el procés d'adhesió.

Del 17 ODS de desenvolupament Sostenible, Benito Menni CASM, en base a qui som i què fem, volem focalitzar els nostres esforços en aquests 9:

c49da7bdb11210f3c6ff

Com a exemple d'algunes de les incitatives que ja estem impulsant, a nivell mediambiental, estem, a través de la Comissió d'Empresa Sostenible de Benito Meni CASM, realitzant  iniciatives per a reduir l'impacte mediambiental promovent el reciclatge de paper, cartró, el consum responsable d'aigua, gas, electricitat, estem treballant per a la reducció de l'ús de plàstic al centre, promovem el reciclatge solidari de roba, disposem d'un pàrquing de bicicletes, els vehicles de servei intern son elèctrics, s'estan canviant progressivament les llums a sistema LED, més eficient i de menys consum, les noves instal·lacions ja es planifiquen pensant en la sostenibilitat, estem estudiant iniciatives d'autoconsum parcial d'energia solar, etc.

A nivell social, desenvolupem múltiples iniciatives a nivell comunitari de lluita contra l'estigma, col·laborem amb la Fundació per la cooperació internacional Benito Menni, els Salut Games, el vending saludable, horts comunitaris, voluntariat, participem activament en les Taules de Salut Mental dels territoris, col·laborem en projectes de impuls social amb múltiples entitats i els ajuntaments, iniciatives d'art, cultura, música, disposem d'un Consell d'Usuaris i Familiars, un Comitè de Bioètica, estem implicats en docència i la recerca, etc.

Actualment estem en procés de redacció de la primera memòria RSC de Benito Menni CASM que esperem vegi la llum ben aviat.

Mentre, us convidem a consultar la Memòria RSC Provincial de Germanes Hospitalàries.

FORMAMOS PARTE DE

codi tipus

hospitals sense fum

cluster salut mental

 

CONTACTE CON NOSOTROS
Benito Menni CASM
C/ Dr Pujadas, 38 - 08830 St Boi de Llobregat
Teléfono: 93 652 99 99 / Fax 93 640 02 68 /
hospital.hbmenni@hospitalarias.es
Centres
Reconeciminetos a la calidad y excelencia
Última modificación: 30/11/2023
EFQM500
Iso
UNE
donabedian
Gold forum member