I Jornada de terapia ocupacional en salut mental- Benito Menni CASM: recuperant funcionalitat, compartint mirades PROVA 2