Protecció de dades

Política de protecció de dades Benito Menni CASM

 

Amb l'objectiu de garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals de les que som encarregats de tractament,  Benito Menni CASM expressa el compromís actiu amb l'aplicació de la regulació vigent en matèria de protecció de dades i, particularment, del Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (endavant, RGPD).

Per a garantir aquest fi, l'entitat ha establert activament mesures preventives i de gestió, tant físiques com informàtiques, per tal de garantir el compliment de la legislació vigent en protecció de dades.

Així mateix, garanteix l'exercici ple dels drets ARCOPL que preveu el RGPD. Per a demanar l'excercidi d'aquets drets poden dirigint-se per escrit al DPD de Benito Menni CASM:

 

Delegat Protecció Dades (DPD) Benito Menni CASM

Dpd.hbmenni@hospitalarias.es

 

Com a major garantia activa per la protecció de dades en l'entitat, Benito Menni CASM es sotmet a auditories periòdiques de protecció de dades i està adscrita al codi sectorial de protecció de dades en l'àmbit de la salut Codi Tipus de la UCH.

 

podeu consultar més informació a http://www.hospitalbenitomenni.org/ca/complex-assistencial/proteccio-de-dades-100.html

 

FORMEM PART DE

codi tipus

hospitals sense fum

cluster salut mental

 

CONTACTEU-NOS

Benito Menni CASM
C/ Dr Pujadas, 38 - 08830 St Boi de Llobregat
Telèfon: 93 652 99 99 / Fax 93 640 02 68 /
hospital.hbmenni@hospitalarias.es

 

Centres
Reconeixements a la qualitat i excel·lència
Darrera modificació: 30/11/2023
EFQM500
Iso
UNE
donabedian
Gold forum member